Estratègies Legals per Enfrontar-se als Terminis de Pagament Abusius i Competència Deslleial

En el món empresarial, complir amb els terminis de pagament establerts per la normativa de prevenció de la morositat és crucial per a mantenir relacions comercials justes i equitatives. En aquest article, explorarem la relació entre els terminis de pagament i la competència deslleial, destacant com les empreses poden defensar-se quan es veuen afectades per pràctiques abusives.

Compliment dels Terminis de Pagament

1. Normativa de Prevenció de la Morositat

La normativa estableix un termini màxim de pagament de 60 dies per a les operacions comercials. És essencial per evitar pràctiques abusives i garantir la justa compensació pels serveis o productes proporcionats.

2. Nul·litat de Pròrroga Acordada

La pròrroga d’aquest termini per acord entre les parts és nul·la, segons la llei, per prevenir possibles abusos per part de les grans empreses.

Competència Deslleial i Accions Legals

3. Incompliment Reiterat i Competència Deslleial

L’incompliment reiterat dels terminis de pagament, sobretot per part de competidors, es considera competència deslleial. Aquesta pràctica pot tenir un impacte negatiu significatiu en la vostra empresa, amb la pèrdua de clients com a conseqüència directa.

4. Accions Legals i Protecció dels Drets

Per protegir les empreses afectades, la Llei de Competència Deslleial ofereix opcions legals. Podeu prendre les següents accions:

  • Sol·licitar la declaració de deslleialtat de la pràctica i exigir-ne la cessació immediata.
  • Reclamar una indemnització per danys i perjudicis causats per la conducta deslleial de l’empresa competidora.

Assistència Legal Personalitzada

5. Consultoria Especialitzada

En la nostra consultoria, oferim un estudi detallat del vostre cas per determinar les possibilitats de reclamació contra pràctiques abusives. Recopilem la informació necessària i gestionem tots els tràmits legals per assegurar-vos una indemnització adequada.

Conclusió:
La relació entre els terminis de pagament i la competència deslleial és una qüestió crítica per a les empreses. És fonamental defensar-se contra pràctiques abusives que poden impactar negativament en el vostre negoci. Amb assistència legal especialitzada, podeu prendre accions concretes per protegir els vostres drets i mantenir una competència justa al mercat. No dubteu a contactar amb nosaltres per a una consulta personalitzada sobre el vostre cas específic.

Explora altres artícles

×