Devolució d’IRPF Pendent: Tot el que has de saber sobre el reemborsament de l’impost sobre la renda a Catalunya

Quan es tracta de la devolució de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) a Catalunya, és crucial entendre els terminis i els procediments que Hisenda estableix per a aquesta tasca. En aquest article, abordarem específicament la devolució d’IRPF pendent, amb el focus en els terminis, els interessos moratoris i les opcions per agilitzar la tramitació.

El Terminis de Devolució

El primer aspecte fonamental és el termini que Hisenda disposa per retornar l’IRPF. Segons la normativa actual, l’administració tributària té sis mesos per ordenar la devolució de l’IRPF des de la finalització del període de presentació de la declaració.

Quan Comença el Compte enrere

  1. Finalització del Període de Presentació: Per a la declaració de l’IRPF del 2022, el període de presentació va concloure el 30 de juny de 2023. Els sis mesos comencen a comptar des d’aquesta data.
  2. Presentació Després de la Data Límit: Si la declaració es presenta després de la data límit, els sis mesos comencen a comptar a partir de la data de presentació.

Interessos Moratoris

És important destacar que, si Hisenda no emet l’ordre de pagament dins d’aquest termini de sis mesos, el contribuent té dret a cobrar interessos moratoris. Aquests interessos es calculen pel període comprès entre la data de venciment del termini i la data en què Hisenda ordeni el pagament de la devolució.

És rellevant tenir en compte que no és necessari sol·licitar expressament el pagament dels interessos moratoris. En principi, Hisenda els liquidarà automàticament.

Seguiment i Agilització del Procediment

Per als contribuents impacients o que necessitin més informació sobre l’estat de tramitació de la seva devolució d’IRPF, existeix una eina útil: el sistema “VERIFICA (Autocorrección de declaraciones)” disponible a la web de l’AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria).

VERIFICA: Agilitza la Tramitació

En casos en què la devolució es vegi paralitzada per incidències en la declaració, el sistema “VERIFICA” pot ser una solució. Aquest sistema permet resoldre algunes incidències i accelerar el procés de devolució de l’IRPF sense més dilació.

Conclusió

És essencial per als contribuents catalans conèixer els detalls relacionats amb la devolució d’IRPF pendent. Amb aquesta informació, podeu estar al corrent dels terminis, dels interessos moratoris i de les opcions per agilitzar el procés. Mantingueu un seguiment diligent de la vostra devolució i, si cal, aprofiteu les eines disponibles com “VERIFICA” per garantir una devolució eficient i sense contratemps.

Contacta amb nosaltres i t’assessorarem en tot moment.

Explora altres artícles

×